eSky / Ubezpieczenia podróżne / Ubezpieczenie turystyczne dla seniora

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora

Ubezpieczenia podróżne dla osoby starszej online

Czym jest ubezpieczenie podróżne dla seniora?

Ubezpieczenie podróżne dla seniora to polisa turystyczna, która kompleksowo chroni osoby starsze w trakcie podróży. Obejmuje nie tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL). Ubezpieczenie w eSky zawiera również niezbędne w przypadku osób starszych rozszerzenie obejmujące pokrycie kosztów leczenia zaostrzeń chorób przewlekłych (np. cukrzycy) podczas podróży krajowych i zagranicznych oraz bezpłatną klauzulę alkoholową. Dzięki niej ubezpieczony senior może skorzystać nieodpłatnie z opieki medycznej w ramach wykupionej polisy również w sytuacji, gdy znajduje się pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie podróżne dla seniora

Wykupienie ubezpieczenia podróżnego osoby starszej to sposób na zapewnienie sobie spokoju podczas urlopu, zwłaszcza zagranicznego. Polisa turystyczna dla seniora pozwala cieszyć się wyjazdem, zapewniając ochronę OC, NNW i KL – w tym istotne rozszerzenie kosztów leczenia o choroby przewlekłe.

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Polisa turystyczna seniora obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). Pomocne jest ono w sytuacji zniszczenia cudzego mienia lub spowodowania wypadku z udziałem osoby postronnej. Wypłatę odszkodowania, do wysokości sumy gwarantowanej, pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe wystawiające polisę podróżną osoby starszej.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Polisa turystyczna dla seniorów zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. w wyniku wypadku czy urazu podczas podróży, osoba objęta polisą podróżną seniora otrzyma odszkodowanie. W razie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku rekompensatę finansową otrzymają jej najbliżsi.

Koszty leczenia (KL)

W ramach ubezpieczenia podróżnego osoby starsze uzyskują niezbędną całodobową pomoc medyczną (assistance). Koszty leczenia chorób, w tym zaostrzeń chorób przewlekłych,  czy będących następstwem wypadku, pokrywa ubezpieczyciel. Ubezpieczenie obejmuje także koszty hospitalizacji. Ochrona działa zarówno w kraju, jak i w innych państwach świata.

Jak wykupić najlepsze ubezpieczenie turystyczne dla osoby starszej?

Ważnym etapem przygotowań do podróży jest zapewnienie sobie optymalnego ubezpieczenia za granicą. Ubezpieczenie podróżne dla osób starszych dostępne jest w ramach ubezpieczenia podróżnego w eSky. Aby je wykupić wystarczy tylko podać kierunek oraz termin podróży, a następnie wymagane dane i opłacić polisę. Ochrona zacznie obowiązywać w zadeklarowanym pierwszym dniu podróży.

Co daje ubezpieczenie turystyczne dla seniora?

Pokrycie kosztów leczenia

Kompleksowa ochrona w trakcie podróży

Uniknięcie dodatkowych kosztów

Jak działa ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową?

Ubezpieczenie z klauzulą alkoholową

Ubezpieczenie turystyczne osoby starszej w eSky jest rozszerzone o klauzulę alkoholową. Część ubezpieczycieli oferuje klauzulę alkoholową jako opcję dodatkowo płatną, ale w eSky to rozszerzenie jest darmowe i od razu zawarte w ramach ubezpieczenia. Dzięki temu takie elementy polisy podróżnej dla seniora jak koszty leczenia (KL) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmują sytuacje, gdy ubezpieczony doznał urazu pod wpływem alkoholu. W sytuacji doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i wypłaca odszkodowanie NNW ubezpieczonej osobie starszej. Klauzula alkoholowa w ramach ubezpieczenia turystycznego dla osoby starszej nie działa jednak w odniesieniu do wyłączeń generalnych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. niedbalstwa lub złamania prawa. Klauzula nie ma też zastosowania w odniesieniu do ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Jakie wykupić ubezpieczenie podróżne dla seniora?

Osoby starsze planujące podróż powinny wykupić ubezpieczenie podróżne, które zapewnia kompleksową ochronę w trakcie wyjazdu w postaci OC, NNW oraz KL. W odróżnieniu od propozycji innych ubezpieczycieli, ubezpieczenie turystyczne w eSky gwarantuje bezpłatne rozszerzenie o koszty leczenia (KL) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych oraz klauzulę alkoholową.

Gdzie wykupić ubezpieczenie turystyczne dla seniora?

Ubezpieczenie turystyczne dla osoby starszej warto wykupić w eSky. Jest ono zawarte w standardowym ubezpieczeniu podróżnym, więc jego wykupienie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów leczenia zaostrzeń chorób przewlekłych (np. cukrzycy) i klauzulę alkoholową. Można je wykupić również podczas rezerwacji lotu.

Ile kosztuje ubezpieczenie za granicą dla seniora?

Koszt ubezpieczenia podróżnego zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od kierunku podróży – inne stawki obowiązują dla ubezpieczeń krajowych, a inne dla zagranicznych. To, ile zapłacimy za polisę, zależy też od czasu trwania podróży oraz liczby ubezpieczanych osób. Dokładny koszt ubezpieczenia dla seniora jest wyliczany na podstawie tych informacji.

Jakie wybrać ubezpieczenie turystyczne dla osoby starszej?

Planując wyjazd krajowy lub zagraniczny, osoby starsze powinny wykupić ubezpieczenie podróżne. Dzięki temu, w przypadku zachorowania lub wypadku, uzyskają bezpłatną pomoc lekarską, hospitalizację i assistance. Polisa turystyczna dla seniorów w eSky obejmuje rozszerzenie ubezpieczenia kosztów leczenia o leczenie zaostrzeń chorób przewlekłych.

Inspiracje i wybrane dla Ciebie oferty podróży

Odkryj podróżowanie na nowo z naszym newsletterem! Najlepsze okazje czekają na Ciebie. Sprawdzisz?

Pobierz naszą aplikację i wygodnie planuj podróże

  • Najwyżej oceniana aplikacja w kategorii podróży
  • Codziennie nowe okazje na wyciągnięcie ręki
  • Wszystkie rezerwacje w jednym miejscu